PCS vs Pekin

PCS 7 Pekin 0 Halftime score 5-0

Scoring: 3rd min Gallup(Cupi) 12th min Wuebben(Joseph) 27th min Gallup 34th min Gallup 35th min Wuebben(Brooke) 45th min Brooke(Wuebben) 50th min Brooke(Wuebben)

Shots PC 13 P 1 Fouls PC 7 P7 Offside PC 1 P 0 Corners PC 5 P 2 Saves PC 1 Showalter/Yates P 6 Smith

Record PCS 15-0-1

JV PC wins 4-0.